Zarządzenie nr 6/2023

Burmistrza Piątku
z dnia 13 stycznia 2023 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2023

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2023 r. poz. 40 ) oraz art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634) art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 poz. 2236) Burmistrz Piątku zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków kwoty przyjęte Uchwalą Nr L/269/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 stanowiącymi integralną część zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 6/2023 (2582kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (13 stycznia 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (2 lutego 2023, 11:30:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 65