Zarządzenie nr 17/2023

Burmistrza Piątku
z dnia 02 marca 2023 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2023

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ] oraz art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zmianami] oraz art. 111 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 185] Burmistrz Piątku zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków kwoty przyjęte Uchwałą Nr LI/274/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 01 marca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 stanowiącymi integralną część zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Zarządzenie nr 17/2023 (4318kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (2 marca 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (7 marca 2023, 14:08:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 71