Zarządzenie Nr 27/2023

Burmistrza Piątku
z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie zasad ustalania wysokości stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, którymi będzie się kierowała Komisja Stypendialna.

Na podstawie § 6 i § 14 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piątek, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/124/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Piątek.
postanawiam:

§ 1. Ustalić od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. wysokość stypendium szkolnego:

Miesięczna wysokość dochodu
na osobę w rodzinie
Wysokość stypendium szkolnego
do 50% kryterium dochodowego tj. dochód od 0,00 zł do 300,00 zł.248,00 zł
powyżej 50% do 100% kryterium dochodowego tj. dochód od 300,01 zł do 600 zl.173,00 zł§ 2. Zasiłek szkolny od 1 stycznia 2023 r. wynosi 620,00 zł.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 65/2022 Burmistrza Piątku z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zasad ustalania wartości stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, którymi będzie się kierowała Komisja Stypendialna.

Zarządzenie nr 27/2023 (191kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (26 kwietnia 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (26 kwietnia 2023, 11:07:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 64