Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Piątku z dnia 2 lipca 2020r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Piątku zarządzonych na dzień 9 sierpnia 2020r.

1. Miejska Komisja Wyborcza w Piątku listy kandydatów na radnego do Rady Miejskiej w Piątku wybranych w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 9 sierpnia 2020 r. przyjmuje w swojej siedzibie w Piątku przy ulicy Rynek 16 sala konferencyjna.

2. Zgłoszenia list kandydatów na radnego mogą być dokonane najpóźniej w dniu 5 lipca 2020r. do godz. 24°°.

3. Zgłoszenia o których mowa w pkt. 2 członkowie komisji przyjmować będą w dniach 3 lipca 2020r. w godzinach od 8°°-14°°, 5 lipca 2020r. w godzinach od 8°°-24°°.*
W dniu 5 lipca 2020r. będącym ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń, Komisja pełnić będzie dyżur od godziny 8°° do 24°°.

4. Zgłoszenia powinny być doręczone do siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej przez pełnomocnika komitetu wyborczego lub osobę przez niego upoważnioną .

5. Zgłoszenia powinny spełniać wymogi określone w kodeksie wyborczym.

6.Wzory dokumentów zgłoszeniowych dostępne są w Urzędzie Miejskim w Piątku.
 
 

 
                                                                     Przewodnicząca
                                                          Miejskiej Komisji Wyborczej
                                                                 /-/ Marzena Gałązka


metryczka


Wytworzył: Marzena Gałązka (2 lipca 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (6 lipca 2020, 14:29:52)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (7 lipca 2020, 14:37:04)
Zmieniono: format tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 272