Uchwała Nr V/280/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek


Na podstawie art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) w związku z art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późniejszymi zmianami),
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:
1. Krzysztof Kozik - przewodniczący
2. Tomasz Karwicki - członek
3. Anna Adamczewska - członek
uchwala, co następuje:
opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Piątek na lata 2020-2032.

Uchwała (718kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kozik (18 grudnia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (4 stycznia 2021, 11:43:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 373