Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego - budowa linii kablowej niskiego napięcia nN na działkach nr ewid. 385/2, 387, 388/7 i 388/10 obr. Konarzew, gm. Piątek


Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735, 1491) zawiadamiam o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia pn:
 
budowa linii kablowej niskiego napięcia nN
na działkach nr ewid. 385/2, 387, 388/7 i 388/10 obr. Konarzew, gm. Piątek
   
Jednocześnie informuję o prawie do zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie.
 
Zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.
 
Strony mogą wypowiedzieć w sprawie oraz zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Piątku, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, w pokoju numer 20, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Zawiadomienie (837kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (3 grudnia 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (6 grudnia 2021, 07:30:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 453