Informacja o przygotowaniu projektu decyzji celu publicznego dla inwestycji - budowa linii kablowej niskiego napięcia obręb Konarzew

W związku z art. 53 ust. 4 oraz art. 60 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471. 782.), Urząd Miejski w Piątku informuje, że został przygotowany projekt decyzji celu publicznego dla inwestycji o nazwie:
budowa linii kablowej niskiego napięcia nN
na działkach nr ewid. 385/2, 387, 388/7 i 388/10 obr. Konarzew, gm. Piątek
Dodatkowo informuje, iż projekt decyzji został przesłany do uzgodnień zgodnie z kompetencjami.

Pouczenie
Zgodnie z art. 53. ust. 5 w przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane.

Informacja (157kB) pdf
Projekt decyzji (166kB) pdf
Projekt decyzji - rysunek (158kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (2 listopada 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (9 listopada 2021, 09:59:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 338