Informacja o wszczęciu postępowania e sprawie udzielenia pozwoleń wodno-prawnych na regulację wód

Na podstawie art. 400 ust. 7 w związku z art. 397 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233, z późn. zm.)
podaję do publicznej wiadomości informację
o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej „PGW WP”, działającego przez pełnomocnika Panią Małgorzatę Szafron-Szendzielorz, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:
- regulację wód polegającą na kształtowaniu przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku naturalnego rzeki Moszczenica od km 11+790 do km 15+036 jej biegu;
- rozbiórkę pozostałości jazu piętrzącego w km 11+790 rzeki Moszczenica;
- rozbiórkę pozostałości syfonu pod rzeką Moszczenica w km 12+919 jej biegu oraz rozbiórkę 5 kładek na rzece Moszczenica od km 11+790 do km 15+036;
- prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, tj. syfonu pod rzeką Moszczenica w km 12+919 jej biegu;

w ramach realizacji cyt. inwestycji,, Wykonanie prac regulacyjnych koryta rzeki Moszczenicy, odcinek od km 11+790 do km 15+036” w ramach zadania pn. „Moszczenica - regulacja koryta rzeki Moszczenica wraz z redukcją spadku dna, odcinek od km 0+000 do km 23+400” gm. Piątek, pow. łęczycki, woj. łódzkie.

Informacja (523kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Maria Pełda-Sypula (10 listopada 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (18 listopada 2022, 13:31:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 237