Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 rok

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
1. zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
2. skuteczności i efektywności działania,
3. wiarygodności sprawozdań,
4. ochrony zasobów,
5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
6. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
7. zarządzania ryzykiem.
       oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych tj. w Urzędzie Miejskim w Piątku w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym dotyczą:
1. skuteczności i efektywności działania,
2. niskiego poziomu zaangażowania pracowników Urzędu w ocenę systemu kontroli zarządczej,
3. uchybień w przestrzeganiu zgodności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
4. niskiej świadomości o konieczności kontrolowaniu na bieżąco pracy pracowników.

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
- dalsze doskonalenie metod zarządzania ryzykiem,
- wzrost działań kontrolnych w tym: przestrzeganiem prawa i procedur wewnętrznych w zakresie finansów, decyzji administracyjnych, windykację należności gminnych,
- monitorowanie sytuacji kadrowej w Urzędzie.
Wymienione działania przewidziane są do realizacji do końca 2021 r.

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
- bieżące monitorowanie wdrażania i realizowania procedury zarządczej w tym zaleceń pokontrolnych.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:
1) monitoringu realizacji celów i zadań,
2) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
3) systemu zarządzania ryzykiem,
kontroli wewnętrznych,
4) kontroli zewnętrznych,
5) innych źródeł informacji.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 rok (365kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (11 lutego 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (16 lutego 2021, 09:17:01)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (16 lutego 2021, 09:38:40)
Zmieniono: formatowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 509