string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XXXV/194/21Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 29 listopada 2021w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza PiątkuNa podstawie art. 18 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372), art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282) oraz art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz. 1834) ustala się co następuje:

Uchwała nr XXXV/194/21
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 29 listopada 2021


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Piątku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372), art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282) oraz art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz. 1834) ustala się co następuje:


§ 1. Z dniem 1 sierpnia 2021r. ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Burmistrza Piątku:
       - wynagrodzenie zasadnicze w wysokości - 9 000,00 zł.
       - dodatek funkcyjny w wysokości - 3 000,00 zł.
       - dodatek specjalny - 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 3 600,00 zł.
       - dodatek za wysługę lat w/g  odrębnych przepisów w wysokości - 1 800,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/12/18 Rady Gminy Piątek z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXXV/194/21 (346kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (7 grudnia 2021, 11:54:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 425