Interpelacje i zapytania radnych

Interpelacje i zapytania radnych

Zapytania i interpelacje radnych - LV sesja

Radni nie złożyli interpelacji ani zapytań. [...]

Zapytania i interpelacje radnych - LIV sesja

Radna Małgorzata Gabryelczak:Panie Burmistrzu Prośba mieszkańców Pokrzywnicy o zaproszenie na kolejną sesję firm zajmujących się podłączeniem światłowodu. Mieszkańcy informują, że firmy za podłączenie żądają bardzo wysokich [...]

Zapytania i interpelacje radnych - LIII sesja

Radni nie złożyli interpelacji ani zapytań. [...]

Zapytania i interpelacje radnych - LII sesja

Radna Urszula Kacperska wystąpiła z zapytaniem:   W imieniu mieszkańców Jankowa, którzy ciągle pytają mnie o remont drogi o odpowiedź na prośbę którą złożyli na piśmie w dniu 03.08.2022 r. w sprawie naprawy drogi będąc na [...]

Zapytania i interpelacje radnych - LI sesja

Radna Małgorzata Gabryelczak wystąpiła z pytaniami: 1. Droga powiatowa przez Pokrzywnicę. Temat wielokrotnie zgłaszany. Problem pogłębia się z każdym miesiącem i dotyczy zarówno pękających krawędzi drogi jak i niedrożnych [...]

Zapytania i interpelacje radnych - L sesja

Radni nie złożyli interpelacji ani zapytań. [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XLIX sesja

Radni nie złożyli interpelacji ani zapytań. [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XLVIII sesja

- Radny Piotr Kalusiński wystąpił z zapytaniem:   W związku z panującym kryzysem. Jakie działania zostały lub zostaną podjęte w kierunku ograniczenia kosztów funkcjonowania Gminy? Jakie mogą być spodziewane oszczędności w [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XLVII sesja

Radni nie złożyli pytań i interpelacji. [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XLVI sesja

Radny Waldemar Krysiak wystąpił z zapytaniem: 1. Proszę o wprowadzenie do budżetu projektu boiska w Szkole Podstawowej w Czernikowie. 2. Proszę o zmobilizowanie powiatu do złożenia wniosku i wykonanie nakładki w miejscowości [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XLV sesja

- Radna Urszula Kacperska wystąpiła z zapytaniem: Ponawiam pytanie co z remontem drogi w Jankowie i proszę Pana Burmistrza i Radę miejską o podjęcie szybkich działań. Problem rozwiąże posypanie drogi destruktem. W imieniu [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XLIV sesja

Radni nie wnieśli interpelacji ani zapytań. [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XLIII sesja

Radni nie wnieśli interpelacji ani zapytań. [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XLII sesja

- Radny Tomasz Kucharczyk 1. Proszę o kontakt z energetyką oświetlenia odnośnie uszkodzonych lamp ulicznych na osiedlu Konarskiego (2x lampy, wewnątrz osiedla pomiędzy blokami nr 24 i 26, 2x lampy wzdłuż parkingu przy ulicy [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XLI sesja

N/w radni złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, co stanowią zał. do protokołu. - Radna Urszula Kacperska 1) Proszę o uzupełnienie dziur szlaką drogi Włostowice Parcele do Włostowic. Jeździ tam autobus szkolny i rolnicy do [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XL sesja

Rani nie wnieśli interpelacji i zapytań. [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XXXIX sesja

N/w radni złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, co stanowią zał. do protokołu. - Radny Waldemar Krysiak 1) Proszę o zmobilizowanie powiatu do naprawy drogi w miejscowości Boguszyce. 2) Czy powiat planuje nakładkę, a [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XXXVIII sesja

Radni nie wnieśli pytań i interpelacji [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XXXVII sesja

Radni nie wnieśli interpelacji i zapytań. [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XXXVI sesja

- Radna Małgorzata Gabryelczak Droga powiatowa przez Pokrzywnicę w kierunku Czernikowa szczególnie na wysokości numerów od 1 do 5 - popękane pobocze coraz bardziej zagraża bezpieczeństwu ruchu. Natężenie ruchu na tej drodze jest [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XXXV sesja

- Radna Agnieszka MikołajczykProśba o wyrównanie drogi w miejscowości Orenice. Mieszkańcy skarżą się, że są nie ma jak przejechać. [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XXXIV sesja

Radni nie wnieśli interpelacji i zapytań. [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XXXIII sesja

- Radny Paweł Budner 1) Prośba o ustawienie lustra przy kaplicy Św. Huberta w Konarzewie. 2) Prośba do Wód Polskich o odmulenie rzeki Maliny. - Radny Waldemar Krysiak 1) Czy w ramach budowy drogi do Śladkowa Rozlazłego na danej [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XXXII sesja

N/w radni złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, co stanowią zał. do protokołu. - Radny Tomasz Brzozek 1) Panie Burmistrzu czy byłaby możliwość zamontowania, wstawienia znaków strefa zamieszkania przy ulicy Konarskiego i [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XXXI sesja

N/w radni złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, co stanowią zał. do protokołu. - Radny Piotr Kalusiński1) Czy na terenie Gminy Piątek znajdują się punk ty turystyczne lub gastronomiczne, w których można zrealizować bon [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XXX sesja

N/w radni złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, co stanowią zał. do protokołu. - Radny Tomasz Brzozek  1) Panie Burmistrzu jak wygląda sytuacja z oświetleniem przy ul. Literackiej?. Mieszkańcy otrzymali papiery w [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XXIX sesja

N/w radni złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, co stanowią zał. do protokołu. - Radna Urszula Kacperska 1) Panie Burmistrzu czy są nowe informacje na temat przejęcia szkoły ZSMR przez Miasto Piątek? - Radny [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XXVIII sesja

N/w radni złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, co stanowią zał. do protokołu. - Radny Dariusz Jóźwiak1) Czy Gmina planuje złożyć wniosek na pomoc miejscowościom popegerowskim (Goślub–Osada)?. - Radna [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XXVII sesja

N/w radni złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, co stanowią zał. do protokołu. - Radna Małgorzata Gabryelczak 1)Panie Burmistrzu – mieszkańcy Pokrzywnicy pytają kiedy będzie gaz na Pokrzywnicy  i [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XXVI sesja

N/w radni złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, co stanowią zał. do protokołu. - Radny Paweł Budner 1)Prośba o wycinkę krzaków w kierunku kapliczki Św. Huberta. - Przewodniczący Rady Miejskiej Daniel [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XXV sesja

N/w radni złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, co stanowi zał. do protokołu. - Radna Urszula Kacperska Panie Burmistrzu. Dzwonią do mnie mieszkańcy i proszą! Co możemy zrobić, żeby przy wejściu do sklepów w Piątku nie [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XXIV sesja

Radni nie złożyli interpelacji i zapytań na piśmie. [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XXIII sesja

N/w radni złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, co stanowi zał. do protokołu. - Radna Urszula Kacperska 1) Panie Burmistrzu proszę w imieniu mieszkańców wsi Włostowice o wycięcie krzaków przy drodze przy posesji Pana (...) [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XXII sesja

N/w radni złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, co stanowi zał. do protokołu. - Radny Piotr Kalusiński 1) Czy istnieje możliwość aby Urząd Miasta Piątek udzielił zwrotnej pożyczki dla trzech stowarzyszeń z terenu Gminy [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XXI sesja

N/w radni złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, co stanowi zał. do protokołu. - Radny Tomasz Kucharczyk 1) Czy działka na ul. Szkolnej (przy mostku), którą Gmina Piątek zamierza kupić pod parking samochodowy ma [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XX sesja

Uroczysta sesja z okazji 30-lecia Samorządu z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy - pytań i interpelacji nie złożono. [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XIX sesja

N/w radni złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, co stanowi zał. do protokołu. Radny Daniel Gorący 1) Mieszkańcy ul. Kościelnej proszą o przycięcie drzew (szczególnie naprzeciwko głównego wejścia do kościoła), ponieważ [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XVIII sesja

Interpelacje i zapytania radnych: N/w radni złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, co stanowi zał. do protokołu. - Radna Urszula Kacperska   W tym trudnym dla nas wszystkich czasie dla Burmistrza i Pracowników [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XVII sesja

Interpelacje i zapytania radnych. Przewodniczący obrad poprosił radnych, aby interpelacje i zapytania radni złożyli na piśmie. Pan Burmistrz przystąpił do odczytania złożonych interpelacji i zapytań radnych oraz udzielenia [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XVI sesja

Interpelacje i zapytania radnych. Przewodniczący obrad poprosił radnych, aby interpelacje i zapytania radni złożyli na piśmie. Pan Burmistrz przystąpił do odczytania złożonych interpelacji i zapytań radnych oraz udzielenia [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XV sesja

Interpelacje i zapytania radnych. Przewodniczący obrad poprosił radnych, aby interpelacje i zapytania radni złożyli na piśmie. Pan Burmistrz przystąpił do odczytania złożonych interpelacji i zapytań radnych oraz udzielenia [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XIV sesja

Interpelacje i zapytania radnych. Przewodniczący obrad poprosił radnych, aby interpelacje i zapytania radni złożyli na piśmie. Pan Wójt przystąpił do odczytania złożonych interpelacji i zapytań radnych oraz udzielenia odpowiedzi, [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XIII sesja

Interpelacje i zapytania radnych: Przewodniczący obrad poprosił radnych, aby interpelacje i zapytania radni złożyli na piśmie.   - Radna Agnieszka Wójcik odczytała n/w interpelacje i zapytania oraz złożyła na   [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XII sesja

W tym punkcie radni wystąpili z n/w wnioskami do Pana Zenona Dąbrowskiego Radnego Powiatu Łęczyckiego Członka Zarządu. 1) Radny D. Jóźwiak wystąpił w sprawie nawiezienia tłucznia na pobocze drogi powiatowej tj. od rzeki Strugi w [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XI sesja

Radny Piotr Kalusiński odczytał n/w zapytania i złożył na piśmie, co stanowi zał. do protokołu. 1) Czy Nasza Gmina będzie uczestniczyła w programie „Usuwanie folii rolniczych  i innych odpadów pochodzących z [...]

Zapytania i interpelacje radnych - X sesja

Radny P. Budner odczytał n/w zapytania i złożył na piśmie, co stanowi zał. do protokołu. 1) Proszę o wyczyszczenie koryta rzeki Maliny. 2) Prośba o przywrócenie linii autobusowej PKS Łódź – Piątek – Kutno. Radna A. [...]

Zapytania i interpelacje radnych - IX sesja

Radny D. Jóźwiak odczytał n/w zapytanie i złożył na piśmie, co stanowi zał. do protokołu. 1)Jakie czynności zostały wykonane przez ZGK i M w celu poprawy zaopatrzenia Gminy Piątek w wodę. Chodzi o znalezienie kolejnego [...]

Zapytania i interpelacje radnych - VIII sesja

Przewodniczący obrad poprosił radnych, aby interpelacje i zapytania radni złożyli na piśmie, a Pan Wójt udzieli odpowiedzi na najbliższym wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy. Radni wyrazili zgodę na powyższą propozy [...]

Zapytania i interpelacje radnych - VII sesja

Radny Tomasz Kucharczyk odczytał n/w interpelację i złożył na piśmie, co stanowi zał. do protokołu. 1) Zwracam się z ponowną prośbą o uporządkowanie parkingu przy osiedlu mieszkaniowym, przed blokiem nr 28. Po okresie jesienno – [...]

Zapytania i interpelacje radnych - VI sesja

Radny Piotr Kalusiński odczytał n/w interpelacje i złożył na piśmie, co stanowi zał. do protokołu. 1) Panie Wójcie czy planuje pan na wiosnę wynajęcie równiarki w celu wyprofilowania i wyrównania dróg szlakowych na terenie naszej [...]

Zapytania i interpelacje radnych - V sesja

Radna Agnieszka Wójcik odczytała n/w interpelację i złożyła na piśmie, co stanowi zał. do protokołu. - Chciałabym zwrócić uwagę na fragment ulicy Kościelnej dokładnie naprzeciwko głównego wejścia do Kościoła Parafialnego [...]

Zapytania i interpelacje radnych - IV sesja

Radny D. Jóźwiak wystąpił w n/w sprawach: - czy targowisko w Piątku może przejąć ZGK i M w Piątku?. Pan Wójt poinformował, że ZGK i M w Piątku może przejąć targowisko. - co się stanie ze środkami finansowymi [...]

Zapytania i interpelacje radnych - III sesja

- Radna Agnieszka Wójcik 1) Co zostało zrobione, aby nasze społeczeństwo odniosło realne korzyści z wyjątkowego położenia geograficznego Piątku?. Pan Wójt poinformował, że promujemy położenie Piątku jako geometryczny [...]

Zapytania i interpelacje radnych - II sesja

1) Radny D. Jóźwiak wystąpił w n/w sprawach; - przetargu na zakup energii elektrycznej w 2019 r.- czy ceny przedstawione przez Pana Wójta dotyczące energii elektrycznej są cenami brutto czy netto?, - remontu mieszkań komunalnych- [...]

metryczka