Interpelacje i zapytania radnych

Interpelacje i zapytania radnych

Zapytania i interpelacje radnych - XVIII sesja

Interpelacje i zapytania radnych: N/w radni złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, co stanowi zał. do protokołu. - Radna Urszula Kacperska   W tym trudnym dla nas wszystkich czasie dla Burmistrza i Pracowników [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XVII sesja

Interpelacje i zapytania radnych. Przewodniczący obrad poprosił radnych, aby interpelacje i zapytania radni złożyli na piśmie. Pan Burmistrz przystąpił do odczytania złożonych interpelacji i zapytań radnych oraz udzielenia [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XVI sesja

Interpelacje i zapytania radnych. Przewodniczący obrad poprosił radnych, aby interpelacje i zapytania radni złożyli na piśmie. Pan Burmistrz przystąpił do odczytania złożonych interpelacji i zapytań radnych oraz udzielenia [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XV sesja

Interpelacje i zapytania radnych. Przewodniczący obrad poprosił radnych, aby interpelacje i zapytania radni złożyli na piśmie. Pan Burmistrz przystąpił do odczytania złożonych interpelacji i zapytań radnych oraz udzielenia [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XIV sesja

Interpelacje i zapytania radnych. Przewodniczący obrad poprosił radnych, aby interpelacje i zapytania radni złożyli na piśmie. Pan Wójt przystąpił do odczytania złożonych interpelacji i zapytań radnych oraz udzielenia odpowiedzi, [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XIII sesja

Interpelacje i zapytania radnych: Przewodniczący obrad poprosił radnych, aby interpelacje i zapytania radni złożyli na piśmie.   - Radna Agnieszka Wójcik odczytała n/w interpelacje i zapytania oraz złożyła na   [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XII sesja

W tym punkcie radni wystąpili z n/w wnioskami do Pana Zenona Dąbrowskiego Radnego Powiatu Łęczyckiego Członka Zarządu. 1) Radny D. Jóźwiak wystąpił w sprawie nawiezienia tłucznia na pobocze drogi powiatowej tj. od rzeki Strugi w [...]

Zapytania i interpelacje radnych - XI sesja

Radny Piotr Kalusiński odczytał n/w zapytania i złożył na piśmie, co stanowi zał. do protokołu. 1) Czy Nasza Gmina będzie uczestniczyła w programie „Usuwanie folii rolniczych  i innych odpadów pochodzących z [...]

Zapytania i interpelacje radnych - X sesja

Radny P. Budner odczytał n/w zapytania i złożył na piśmie, co stanowi zał. do protokołu. 1) Proszę o wyczyszczenie koryta rzeki Maliny. 2) Prośba o przywrócenie linii autobusowej PKS Łódź – Piątek – Kutno. Radna A. [...]

Zapytania i interpelacje radnych - IX sesja

Radny D. Jóźwiak odczytał n/w zapytanie i złożył na piśmie, co stanowi zał. do protokołu. 1)Jakie czynności zostały wykonane przez ZGK i M w celu poprawy zaopatrzenia Gminy Piątek w wodę. Chodzi o znalezienie kolejnego [...]

Zapytania i interpelacje radnych - VIII sesja

Przewodniczący obrad poprosił radnych, aby interpelacje i zapytania radni złożyli na piśmie, a Pan Wójt udzieli odpowiedzi na najbliższym wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy. Radni wyrazili zgodę na powyższą propozy [...]

Zapytania i interpelacje radnych - VII sesja

Radny Tomasz Kucharczyk odczytał n/w interpelację i złożył na piśmie, co stanowi zał. do protokołu. 1) Zwracam się z ponowną prośbą o uporządkowanie parkingu przy osiedlu mieszkaniowym, przed blokiem nr 28. Po okresie jesienno – [...]

Zapytania i interpelacje radnych - VI sesja

Radny Piotr Kalusiński odczytał n/w interpelacje i złożył na piśmie, co stanowi zał. do protokołu. 1) Panie Wójcie czy planuje pan na wiosnę wynajęcie równiarki w celu wyprofilowania i wyrównania dróg szlakowych na terenie naszej [...]

Zapytania i interpelacje radnych - V sesja

Radna Agnieszka Wójcik odczytała n/w interpelację i złożyła na piśmie, co stanowi zał. do protokołu. - Chciałabym zwrócić uwagę na fragment ulicy Kościelnej dokładnie naprzeciwko głównego wejścia do Kościoła Parafialnego [...]

Zapytania i interpelacje radnych - IV sesja

Radny D. Jóźwiak wystąpił w n/w sprawach: - czy targowisko w Piątku może przejąć ZGK i M w Piątku?. Pan Wójt poinformował, że ZGK i M w Piątku może przejąć targowisko. - co się stanie ze środkami finansowymi [...]

Zapytania i interpelacje radnych - III sesja

- Radna Agnieszka Wójcik 1) Co zostało zrobione, aby nasze społeczeństwo odniosło realne korzyści z wyjątkowego położenia geograficznego Piątku?. Pan Wójt poinformował, że promujemy położenie Piątku jako geometryczny [...]

Zapytania i interpelacje radnych - II sesja

1) Radny D. Jóźwiak wystąpił w n/w sprawach; - przetargu na zakup energii elektrycznej w 2019 r.- czy ceny przedstawione przez Pana Wójta dotyczące energii elektrycznej są cenami brutto czy netto?, - remontu mieszkań komunalnych- [...]

metryczka