WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2019

WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2019

UCHWAŁA NR 7/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 lutego 2020 r.

UCHWAŁA NR 7/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 lutego 2020 r.w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej [...]

POSTANOWIENIE NR 696/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień [...]

Wyniki wyborów w Gminie Piątek

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Frekwencja w Gminie Piątek:godz.12:00 - 18,99%godz. 17:00 - 43,53%Końcowa - 57.53% [...]

Harmonogram dyżurów ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Piątek

Harmonogram dyżurów ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Piątek w wyborach do SEJMU i SENATU RP zarządzonych na dzień  13 października 2019r. 1. Anna Tybura od godz. 5.30 do godz. 13.30 2. Sylwia Jaworska od godz. 13.30. do [...]

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 w gminie Piątek   SKŁAD KOMISJI: Przewodniczący - Sylwia Maria Augustyniak   Zastępca Przewodniczącego - Krzysztof Remigiusz MenesCZŁONKOWIE: Aneta Ilona Andrzejczak, Beata [...]

Zmiana terminu pierwszego posiedzenia komisji obwodowych

UWAGA!!! Informujemy, że zaplanowane na dzień 3 października 2019 r. o godz. 08:00  pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych zostaje odwołane! Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych odbędzie się we wtorek 8 [...]

Postanowienie nr 563/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych...

Postanowienie nr 563/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu [...]

Postanowienie nr 562/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Piątek

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Łodzi II postanawia, co następuje:§ 1.W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu [...]

Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Piątek obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu [...]

Komunikat Wójta Gminy Piątek w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Piątek miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych...

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U z 2018r, poz. 754 t.j.) wyznaczam na obszarze Gminy Piątek niżej wymienione miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów [...]

Elektroniczne usługi wyborcze

Szanowni Państwo,   uprzejmie informujemy, że na platformie gov.pl dostępne są następujące, elektroniczne usługi wyborcze:    Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego – usługa aktywna do 30 [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Piątek z dnia 27 sierpnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych ...

 Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Piątek podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych [...]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Informujemy, że w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 13 [...]

Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi I i w Łodzi II

Komisarz Wyborczy w Łodzi I, Komisarz Wyborczy w Łodzi II informuje, że na podstawie art. 13a § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) każdy zainteresowany wyborca może przedłożyć na piśmie na co [...]

Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wraz z kalendarzem wyborczym

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2019 r. Poz. 1506 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Na [...]

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Na podstawie art. 202 § 3 i art. 261 § 4 ustawy z dnia [...]

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej...

Warunki udziału obywateli polskich w glosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 [...]

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Warunki udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. określone są w [...]

metryczka