ZARZĄDZENIE NR 99/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 21 grudnia 2020r.
w sprawie: zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Piątku.

Na podstawie art.39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz./U. z 2019r. poz. 1282 t. j.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 936 t. j.) w związku z art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320 t. j. ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 61/2018 Wójta Gminy Piątek z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Piątek wprowadza następujące zmiany:
1) uchyla się w całości załącznik Nr 2 do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Piątek - Tabela minimalnego i maksymalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników Urzędu Gminy,
2) wprowadza się nową tabelę maksymalnych stawek miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego zał. Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Piątek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 r.

Zarządzenie nr 99/2020 (376kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (21 grudnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (23 grudnia 2020, 08:20:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 380